5. decembra 2015.

Delatnost

 UPIS  U APR I IZRADA PRATEĆE DOKUMENTACIJE

 • OSNIVANJE SPORTSKIH ORGANIZACIJA
 • UPIS PROMENE LICA ZA ZASTUPANJE i svih podataka lzz
 • UPIS PROMENE STATUTA
 • UPIS STATUSNE PROMENE: SPAJANJE, PRIPAJANJE, RAZDVAJANJE, IZDVAJANJE
 • UPIS BRISANJA IZ REGISTRA-PRESTANAK RADA SPORTSKE ORGANIZACIJE
 • PRAVNA POMOĆ U POSTUPKU LIKVIDACIJE I STEČAJA
 • IZRADA ISPRAVNE KOMPLETNE DOKUMENTACIJE ZA APR U NAJKRAĆEM ROKU, ŠTO OMOGUĆAVA NAJBRŽE MOGUĆE IZDAVANJE REŠENJA

IZRADA PRAVNIH AKATA

 • IZRADA STATUTA
 • IZRADA PRISTUPNICA ZA UČLANJENJE, KNJIGE ODLUKA I KNJIGE ČLANOVA
 • IZRADA SVIH PRAVILNIKA U SKLADU SA ZAKONOM O SPORTU
 • POPUNJAVANJE MATIČNIH EVIDENCIJA
 • IZRADA SVIH EVIDENCIJA OBAVEZNIH PO ZAKONU O SPORTU
 • IZRADA RAZNIH UGOVORA
 • IZRADA POSLOVNIKA, ODLUKA, REŠENJA
 • IZRADA AKATA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
 • IZRADA ZAPISNIKA SA SEDNICA ORGANA I KOMISIJA
 • ZAKAZIVANJE SKUPŠTINA I SEDNICA ORGANA I NJIHOVO FUNKCIONISANJE U ZAKONSKIM OKVIRIMA

EDUKACIJA, PREDAVANJA O PRIMENI ZAKONA O SPORTU U PRAKSI (i po pozivu teritorijalnih i granskih saveza, sportskih društava, stručnih udruženja…)

PRAVNA POMOĆ U DISCIPLINSKOM POSTUPKU

 • PRAVNA POMOĆ I SAVETI ADVOKATSKIM KANCELARIJAMA U SPORTSKIM SPOROVIMA

PRAVNI CONSALTING, POJEDINAČNI  SAVETI  I  POMOĆ ZA SVE SUBJEKTE SPORTA

 • SPORTSKE ORGANIZACIJE I USTANOVE
 • SPORTISTE
 • TRENERE-SPORTSKE STRUČNJAKE I STRČNJAKE U SPORTU
 • SPORTSKE RADNIKE
 • RODITELJE SPORTISTA
 • MENADŽERE
 • NAVIJAČE

ORGANIZACIJA

 • SEMINARA
 • SPORTSKIH MANIFETACIJA
 • KONFERENCIJA ZA ŠTAMPU
 • SPORTSKIH PRIPREMA I KAMPOVA
 • PRIPREMA SKUPŠTINE SPORTSKIH ORGANIZACIJA, UZ ANALIZU I USKLADJIVANJE SA SVIM RELEVANTNIM PRAVNIM AKATIMA ŠTO OBEZBEDJUJE ZAKONITOST I VALIDNOST SKUPŠTINE

JAVNE NABAVKE U SPORTU

ANTIDOPING U SPORTU

 • KONSALTING O PITANJIMA ANTIDOPINGA U SPORTU
 • KONSALTING ZA VOĐENJE KOMPLETNOG POSTUPKA NAKON DOBIJANJA OBAVEŠTENJA DA JE SPORTISTA POZITIVAN NA NEDOZVOLJENE SUPSTANCE

HUMAN RESOURCE U SPORTU

 • KADROVI: SPORTISTI, SPORTSKI RADNICI, TRENERI, SUDIJE …
 • PODIZANJE EFEKTA RADNOG UČINKA ZAPOSLENIH
 • IZRADA KOMPLETNOG PROJEKTA LJUDSKIH RESURSA U SPORTSKIM ORGANIZACIJAMA, OD TOP MENADZMENTA DO NAJNIŽIH IZVRŠILACA
 • ANALIZA RADA SVIH RADNIH MESTA SA PREDLOGOM NAJBOLJE RACIONALIZACIJE RADNOG PROCESA I OPISA RADNIH ZADATAKA
 • KONSALTING PO PITANJIMA REŠAVANJA KONFLIKATA ZAPOSLENIH I UNAPREĐENJE LJUDSKIH ODNOSA U KOLEKTIVU
 • UNAPREĐENJE ODNOSA KLUBOVA I NAVIJAČA
 • EDUKOVANJE NAVIJAČA I OSNIVANJE UDRUŽENJA NAVIJAČA
 • IZRADA AKATA O SISTEMATIZACIJI RADNIH MESTA
 • MOTIVACIJA SPORTISTA
 • ISHRANA SPORTISTA