29. januara 2016.

Sprave i rekviziti

Na osnovu Ugovora o poslovnoj saradnji sa Sportskim udruženjem LIX , broj 20/15 SPORT IURE vrši distribuciju specifičnih sprava i rekvizita koji su autorsko pravo Ljiljane Stanoejvić. Ona je u okviru inovativnog programa čiji je ona autor: Motorika kao vid lečenja dece i mladih sa autizmom i teškoćama a koji se sprovodi u Sportskom udruženju LIX, keirala posebne sprave za vežbanje namenjene deci i mladima sa autizmom i teškoćama a koje doprinose razvijanju njihove motorike, spretnosti i osposobljavanju za vršenje svakodnevnih živitnih aktivnosti.

Sprave se mogu koristiti (i u trenažnom procesu rada sa zdravom decom) u vrtićima, dnevnim boravcima, udruženjima, školama , sportskim klubovima, kao i od strane roditelja u kućnom ambijentu.

U skladu sa Zakonom o autorskim pravima, zabranjena je proizvodnja i distribucija sprava bez znanja autora, jer je to intelektualna svojina Ljiljane Stanoejvić.