5. decembra 2015.

O nama

   cime-se-bavim

SPORT IURE je jedinstveno i najstručnije preduzeče za sportsko pravo u Srbiji, specijalizovano za pružanje usluga konsaltinga i pravne pomoći u svim segmentima sportskog prava.

Obzirom da je sportsko pravo specifično i po pravnim odnosima, terminologiji, načinu funkcionisanja sportskih , organizacija i specifičnim odnosima među subjektima sporta, potrebno je pored pravnog znanja i veliko uskustvo ” na terenu” da bi neko bio kvalitetan stručnjak u sportskom pravu. To je retkost a i baviti se pravnom regulativom u sportu je neprofitabilno u siromašnim sportskim organizacijama, kao i razvijenoj praksi “prepisivanja i kopiranja tuđih pravnih akata” , što posebno predstavlja lošu “medveđu uslugu” pojedinih sportskih saveza i kršenje osnovnih zakonskih postulata zaštite autorskih prava onoga koji izrađuje originalni pravni akt kao svoju intelektualnu svojinu.

Takav odnos nije stimulisao pravne stručnjake pa iako smo jedni od naboljih na planeti u domenu sportu, zainteresovanost subjekata sporta za pravnu edukacija je na najnižem mogućem nivou, pa samim tim i ne postoje advokatske kancelarije “specijalizovane isključivo za sportsko pravo” već to rade advokati “onako usput” specijalizovani za druge oblasti pa su veliki problemi zbog pružanja neadekvatne stručne pomoći, što smo imali prilike da vidimo kada su u SPORT IURE u toku sudskog postupka dolazili nezadovoljni očajni klijenti, subjekti sporta, tražeći pravi savet i pravnu pomoć.

Na žalost teško da će se situacija promeniti na bolje. Teška je opšta finansijska situacija a samim tim i u sportu, Državni aparat forsira Zakon o sportu i daje mu značaj samo u domenu da je to značajan akt koji je usvojila država, ali bez ikakve strategije njegove primene u praksi i implementacije, a svojom politikom uopšte ne stimuliše i ne sarađuje sa atručnjacima koji rade u toj oblasti a koji nisu angažovani ili su u direktnoj vezi sa ministarstvom sporta kao njegov instrument.
Analitičnost, znanje i konstruktivna kritika, sukob stručnog mišljenja, se svud u svetu cene i predstavljaju osnovni postulat razvoja i napretka i imperativ državi da sarađuje i stimuliše napredak najuspešnijih stručnjaka u resorima njenog delovanja, ali na žalist kod nas te norme ne važe, već suprotno izaziva negodovanje, ignorisanje i neprijateljstvo, tako da na žalost još dugo će ostati velika kolizija između fantastičnih sportskih rezultata i edukacije i primene pravnih normi u sportskom miljeu naše države.

Osnivač i direktor SPORT IURE dipl. pravnik Ljiljana Stanojević, analitičar i ekspert za sportsko pravo, se edukovala i specijalizovala za sportsko pravo iz pre svega emotivnog odnosa prema njemu, jer je bivši profesionalni sportista sa najvišim zvanjem u sportu i nacionalnim sportskim priznanjem Republike Srbije za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta. Pored velikog iskustva i kao sportista i kao trener sa najvišom licencom i kao sportski novinar ima i neprocenjivo iskustvo u praksi radeći deceniju “na izvoru digađaja” u Ministarstvu sporta Srbije kao savetnik ministra,

Sve to je omogućilo da SPORT IURE kao direktora ima jednog od najboljih stručnjaka za sportsko pravo u Republici Srbiji i da SPORT IURE predstavlja najstručnije specijalizovano preduzeće za sportsko pravo na našim prostorima.